Ejendoms service & trappevask

Renholdelse og let vicevært funktion

I mange boligejendomme bruger bestyrelse og/eller formanden rigtig meget tid på praktiske opgaver, som helt naturligt skal håndteres i en boligejendom. Hos flere kunder har vi overtaget disse opgaver og har derfor kunnet aflaste bestyrelsen meget i dagligdagen.

Når man engagerer os, har man altid den samme faste kontakt person og det er altid de samme personer, der har deres gang i ejendommen - altså med andre ord: der er ikke skiftende personale fra måned til måned.

I dag løser vi blandt andet følgende opgaver:


trappevask inklusive aftørring af paneler, gelændere og balustre samt pudsning af vinduer i indgangspartier. Vi sørger også jævnligt for at ryste måtter og vaske under disse.

rengøring og støvsugning af kældergange og vaskerum

udskiftning af el pærer og lysstofrør i opgange og kælder

renholdelse af udendørsarealer. Vi sørger for, at der ikke ligger noget og flyder, så omgivelserne præsenterer sig pænt.

havearbejde herunder beskæring af buske og træer samt bortskaffelse af haveaffald

små reparationer som udbedring af skader på maling. Det betyder meget for alle, at ejendommen fremstår pæn og velholdt og
småskader ødelægger ofte dette indtryk.

kontakt til håndværkere i forbindelse med såvel vedligeholdelsesopgaver eller større anlægsopgaver, da det kan være svært for
bestyrelsen at være til stede i dagligtimerne.