Havearbejde

Lugning, græsslåning og hækklipning

I sommer halvåret har vi mange kunder, hvor vi har påtaget os de almindelige opgaver som græsslåning, lugning og klipning af hække.

Når man engagerer os, har man altid den samme faste kontakt person og det er altid de samme personer, der har deres gang i haven - altså med andre ord: der er ikke skiftende personale fra måned til måned.

I dag løser vi blandt andet følgende opgaver:


beskæring af buske og træer

fældning og opskæring af mindre træer

bortkørsel af haveaffald