Fakta


Rotter er overalt i Danmark. De opholder sig lunt og trygt under husene i kloakkernes forgreninger og lever af menneskers restprodukter.

Et par råd

Rotter

Rub & Clean, rengørere og bortskaffer efter rottebekæmpelse!

Har du haft rotter inde i din ejendom skal der rengøres! Det kan føles som en næsten uoverkommelig opgave og det er da også en rigtig god idé at alliere sig med professionelle. Vi er vant til at fjerne alle spor efter rotter, vi har det nødvendige beskyttelsesudstyr og vi kan desinficere ordentligt, når oprydningen og rengøringen er gennemført.


Som grundejer har man pligt til at sikre og renholde sin ejendom, så rotters levemuligheder begrænses mest muligt. Det gælder såvel parcelhusejeren, gårdejeren som eksempelvis ejeren af en virksomhed eller udlejningsejendom.


Kontakt os, når du skal have rengjort efter eventuelt rotteangreb og for bortskaffelse af døde rotter! Vi står for en sikker og professionel udførelse!